Privacyverklaring Kindercoachingspraktijk Het C.I.R.C.U.S.

Privacyverklaring Kindercoachingspraktijk Het C.I.R.C.U.S.

 

Kindercoachingspraktijk Het C.I.R.C.U.S, gevestigd aan de Lepelaarstraat 51 te Rozenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

http://www.praktijkhetcircus.nl/

info@praktijkhetcircus.nl

Lepelaarstraat 51, 3181 TE, Rozenburg

0639876550

 

Welke persoonsgegevens gebruik ik en waarvoor?

Ik gebruik je persoonsgegevens bij Kindercoachingspraktijk Het C.I.R.C.U.S., doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Dit zijn de persoonsgegevens die ik verwerk.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Hulpvraag
 • Gezinssamenstelling
 • Indien gewenst verslaglegging van de sessies via mail
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Kindercoachingspraktijk Het Circus verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Zij komen in principe altijd met toestemming van hun ouders bij mij terecht. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via  info@praktijkhetcircus.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Onderhouden van contact
 • Facturering

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarna worden ze verwijderd/vernietigd.

Voor persoonsgegevens i.v.m. jouw betalingen, hanteer ik een bewaartermijn van maximaal 2 jaar.

 

Verstrekking aan derden

Kindercoachingspraktijk Het Circus verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Kindercoachingspraktijk Het C.I.R.C.U.S. geeft nooit informatie door aan partijen waar ik geen  verwerkersovereenkomst mee afgesloten heb.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Kindercoachingspraktijk Het Circus gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je ook het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens én heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschikken in een schriftelijk portfolio in te zien.

Natuurlijk mag je altijd een mail sturen en je vragen over jouw gegevens stellen via info@praktijkhetcircus.nl.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe Kindercoachingspraktijk Het Circus persoonsgegevens beveiligen

Kindercoachingspraktijk Het Circus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkhetcircus.nl.