Het C.I.R.C.U.S.

*Waarom staan er puntjes tussen de letters van Het C.I.R.C.U.S.?*

De oplettende kijker heeft ontdekt dat er puntjes staan in mijn praktijknaam en dit zou suggereren dat het om een afkorting gaat. Dit klopt ook! Om antwoord te kunnen geven op deze vraag, moet ik eerst iets meer uitleggen over mijn werkzaamheden.

De afgelopen jaren heb ik me verdiept in de methode van Svetlana Masgutova ( reflex integratie) en daarnaast de opleiding tot Nieuwe Leer Stijl specialist (NLSspecialist ) gevolgd.
Een breed scala aan informatie heb ik mezelf eigen gemaakt, maar de basis ligt in één aspect: bewegen.

Tijdens het opstarten van mijn praktijk was ik opzoek naar een naam die de lading van mijn werkzaamheden dekt, maar daarbij niet te saai, statisch of zakelijk zou worden. Tevens was ik op zoek naar een naam die mooi aan zou sluiten bij de doelgroep waar ik me in eerste instantie op wil richten: de behandeling van kinderen.

Het Centrum voor Integratie van Reflexen en Coaching voor de Uitbreiding van Studieresultaten, een hele mond vol vandaar de afkorting C.I.R.C.U.S.
Voor kinderen spreekt dit naar mijn idee aan omdat je in een circus veel mensen hebt die op een bijzondere manier bewegen, zoals een acrobaat, koorddanser, jongleur, clown enzovoort.

Ik combineer in mijn praktijk de verworvenheden van psychomotorisch remedial teaching met klassieke remedial teaching, optologie en reflex integratie en kan dit aanvullen met inzichten en materialen op het gebied van reken, lees- en spellingsproblemen. 

Tijdens de opleiding tot reflex integratie en NLSspecialist heb ik tot nu toe de volgende cursussen gevolgd:

DPRI
Oral/Facial
PTSD
Cnls visueel screener & trainer
Jamara Rekencoach
DominantieMatrix Coach
Schrijfmotorische therapie
Ruimtelijk zicht & inzicht
Woordbeeldtrainer Coach
Visuomotorische training, verdieping en aanvullende technieken